หน้าแรก
แบบห้องพัก ค่าเช่าและบริการ ติดต่อ i-room

 

i-room ผสานแนวคิด “Minimalism” ในการออกแบบ
ที่ไม่มากเกินไป โดยเลือกใช้สี วัสดุ และรูปทรงที่เรียบง่าย
ให้ความรู้สึก
โปร่งสบาย ผ่อนคลาย...

แนวคิด
แผนที่และการเดินทาง
home | concept | google-map
© i-room 2018